HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phone: 0974.691.866
  • trang-thai-skype-1 Kinh doanh 1 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 2 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 3 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0974.691.866
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
0974.691.866
  • trang-thai-skype6 chăm sóc khách hàng 0974.691.866
  • trang-thai-skype6 kt bảo hành 0974.691.866

Tin tức

Tổng đài điều hành qua line điện thoại

A/ Nếu đơn vị taxi có nhu cầu phát triển mở rộng thêm điểm thêm vùng phủ sóng và giảm chi phí nhân sự cho trạm tại địa điểm đó nhưng do khoảng cách xa và địa hình phức tạp không dùng chuyển tiếp sóng như giải pháp thứ 4 thì ta sử dụng thêm bộ kết nối line điện thoại để kết nối tín hiệu thu phát ở 2 đầu giữa tổng đài điều hành và bộ repeater thông qua 2 đường line điện thoại (ở 2 đầu tổng đài điều hành và Trạm chuyển tiếp mỗi đầu phải có 2 số điện thoại thông với nhau tổng cộng là 4 số điện thoại). Để đạt được như thế thì cấu hình trạm như sau:

1/ 01 máy bộ đàm 25W làm máy thu hiện số tài UHF/VHF (máy này kết nối bộ kết nối line)

2/ 01 bộ nguồn AC/DC 13,8V/30A

3/ 02 bình acquy 12V/100Ah (dùng dự phòng cúp điện cho bộ repeater và tổng đài).

4/ 01 anten độ nhạy cao  UHF/VHF.

5/ cuộn dây cáp tín hiệu (chiều dài tuỳ thuộc vào độ cao anten trạm repeater).

6/ 01 bộ repeater UHF/VHF.

7/ 02 bộ kết nối line (trong đó 01 được đặt tại tổng đài điều hành và 01 được đặt tại vị trí của repeater).

- Như vậy giải pháp này tổng đài điều hành không cần trụ anten 01 bộ kết nối line và 01 máy bộ đàm để hiện số tài và phải có thêm 2 line trắng điện thoại cố định ở 2 đầu.

B/ Ưu điểm:

- Cấu hình đơn giản.

- Không phụ thuộc khoảng cách và địa hình giữa tổng đài điều hành và trạm chuyển tiếp. (Vì tín hiệu thu phát được dẫn qua 2 đường line điện thoại)

- Thu gọn lại khu vực tổng đài nên giảm chi phí quản lí.

C/ khuyết điểm:

- Phải sử dụng 2 tần số.

- Cấu hình có thêm chi phí bộ kết nối line.

Phải thuê thêm 2 đường line điện thoại ở 2 đầu tổng đài điều hành và trạm chuyển tiếp (tổng cộng 4 số điện thoại) nên tốn thêm phí thuê bao điện thoại hàng tháng.