HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phone: 0974.691.866
  • trang-thai-skype-1 Kinh doanh 1 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 2 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 3 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0974.691.866
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
0974.691.866
  • trang-thai-skype6 chăm sóc khách hàng 0974.691.866
  • trang-thai-skype6 kt bảo hành 0974.691.866

Tin tức

Hướng dẫn tự kiểm tra hàng thật hay giả

Hướng dẫn tự kiểm tra

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG TỰ KIỂM TRA SẢN PHẨM BỘ ĐÀM MOTOROLA ĐÃ MUA

A. ĐỐI VỚI PHỤ KIỆN BỘ ĐÀM:

Kiểm tra ký mã hiệu trên phụ kiện bao gồm 3 hoặc 4 chữ số in trên nhãn mác hoặc in chìm trên thân sản phẩm với
- 1 hoặc 2 chữ số đầu tương đương năm sản xuất của sản phẩm
- 2 chữ số sau tương đương tháng sản xuất của sản phẩm

Ví dụ 1: Mã bảo hành trên pin là 123 tương đương
- thời gian bảo hành là năm 2001 tuần thứ 23
- thời gian sản xuất là năm 2000 tuần thứ 49

Ví dụ 2: Mã bảo hành trên pin là 1234 tương đương
- thời gian bảo hành là năm 2012 tuần thứ 34
- thời gian sản xuất là năm 2012 tuần thứ 8

Các phụ kiện đều có bao bì được đóng gói theo tiêu chuẩn và có nhãn mác in thông tin về sản phẩm. Sản phẩm phụ kiện bộ đàm được bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua hàng từ Công Ty theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất với chi tiết các điều kiện bảo hành sản phẩm xem tại: QUI ĐỊNH BẢO HÀNH BỘ ĐÀM

B. ĐỐI VỚI MÁY BỘ ĐÀM MOTOROLA
Kiểm tra ký mã hiệu trên tem thân máy chi tiết như sau:

Ví dụ: Số serial trên thân máy là 672TAQ1234 tương đương

< Mã sản phẩm > 672 : WARIS PORTABLE POPULAR
< Mã nhà máy sản xuất > T : PENANG FACILITY
[ Năm sản xuất ] A : 2000
[ Tháng sản xuất ] Q : THÁNG 8

Thân máy được sản xuất và đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và có nhãn mác in thông tin về sản phẩm.