HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phone: 0974.691.866
  • trang-thai-skype-1 Kinh doanh 1 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 2 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 3 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0974.691.866
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
0974.691.866
  • trang-thai-skype6 chăm sóc khách hàng 0974.691.866
  • trang-thai-skype6 kt bảo hành 0974.691.866

Tin tức

Có cần đăng ký tần số khi sử dụng bộ đàm không?

Giờ có rất nhiều loại bộ đàm cầm tay trên thị trường hiện nay nhưng khi khách hàng mua về không hiểu có fai đăng ký tần số không hay dùng bình thường

Thường bộ đàm cầm tay không nhất thiết đăng ký tần số, còn với bộ đàm tầm xa bắt buộc đăng ký tần số

Có cần đăng ký khi sử dụng bộ đàm hay không?

 

- Tần số là tài nguyên hữu hạn và được nhà nước quản lý, việc sử dụng tần số khi mua máy bộ đàm sử dụng là cần thiết và bắt buộc.

- Việc sử dụng đăng ký tần số đã đăng ký khi làm việc sẽ tránh được nhiểu xuyên âm ảnh hưởng từ bên ngoài vào