HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phone: 0888.663.908
  • trang-thai-skype-1 Kinh doanh 1 0888.663.908
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 2 0888.663.908
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 3 0888.663.908
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0888.663.908
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0888.663.908
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
0888.663.908
  • trang-thai-skype6 chăm sóc khách hàng 0888.663.908
  • trang-thai-skype6 kt bảo hành 0888.663.908

Linh tinh

Roiscok RP248EZ16

Sử dụng cho trung tâm báo động RP248 có thể lắp các bo mạch mở rộng ở xa trung tâm báo động để tăng tính cơ động của hệ thống báo động
There are four expansion modules can match with RP248CN:
8-zone expansion module (RP248EZ8):
- Current consumption: 25mA 30mA(Max), with the motherboard connect: 4-wire bus, up to 300meters, Dimension: 105 x 66 x 16mm
16-zone expansion module (RP248EZ16):
- Current consumption: 27mA 34mA(Max), with the motherboard connect: 4-wire bus, up to 300meters, Dimension: 166 x 56 x 16mm
16-zone wireless expansion module (RP248EW16)
- Frequency 433.92MHz
- Current consumption: 27mA 34mA(Max), with the motherboard connect: 4-wire bus, up to 300meters,
Dimension: 166 x 56 x 17mm

Sản phẩm cùng loại