HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phone: 0974.691.866
  • trang-thai-skype-1 Kinh doanh 1 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 2 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 3 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0974.691.866
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0974.691.866
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
0974.691.866
  • trang-thai-skype6 chăm sóc khách hàng 0974.691.866
  • trang-thai-skype6 kt bảo hành 0974.691.866

Tin tức

Hướng dẫn cài đặt lập trình cho bộ đàm icom v8 và v82

Hướng dẫn cài đặt lập trình cho bộ đàm icom v8 và v82 bá»

BỘ ĐÀM ICOM V8 – ĐƠN GIẢN – HIỆU QUẢ

A. CÁCH CÀI ĐẶT TẦN SỐ BẤT KỲ
Máy icom IC-V8 có tất cả 100 kênh, để ghi lại một tần số bất kỳ bạn cần tiến
hành các bước sau:
1.Mở nguồn (nhấn 2 giây, nút đỏ bên hông máy)
Nếu máy đang hiển thị CH… thì ta phải chỉnh sang chế độ hiển thị tần số ta
mới cài đặt được (cách chuyển sang tần số ở mục B) khi chuyển sang hiển
thị tần số xong, tiếp tục:
2.Nhấn phím D.CLR để trở về chế độ lập trình
3.Chọn tần số bằng cách ấn các phím số tương ứng, cần ấn đủ 06 số hoặc
dùng phím ▲▼ để thay đổi
4.Nhớ tần số bằng cách nhấn A.FUNC, nhấn C.MR nhấn A.FUNC – nhấn tiếp
C.MR cho đến khi nghe 03 tiếng bip và màn hình phải chuyển sang kênh tiếp
theo. Kênh nhớ đã được chấp nhận
Muốn lập trình kênh tiếp theo, ta thao tác lại bước 02
Nếu ta không muốn lập trình kênh theo thứ tự, ta thao tác:
-Nhấn D.CLR, A.FUNC + C.MR + A.FUNC + C.MR, kênh nhớ nhấp nháy, ấn
▲▼tìm kênh cần nhớ.
-Nhấn A.FUNC + C.MR giữ tay, nghe 3 tiếng bip (nhưng không để màn hình
chuyển kênh tiếp theo), lúc này ta cài đặt tần số theo bước 03 và nhớ theo
bước 04 của mục A.
-Cách chỉnh bước nhảy tần số:
-Nhấn A.FUNC sau đó nhấn SET

Hướng dẫn cài đặt lập trình cho bộ đàm icom v8 và v82 bá»

Cấu tạo của máy bộ đàm icom v8

B. CÁCH CHUYỂN TỪ TẦN SỐ SANG KÊNH HOẶC TÊN
1.Tắt nguồn
2.Nhấn giữ 02 phím ▲▼ đồng thời mở POWER. Màn hình sẽ hiển thị các chế
độ
Nhấn ▲▼ để tìm 1 trong các chế độ DSP.FR, DSP.CH, DSP.NM. Muốn tìm chế
độ thích hợp ta chỉnh núm Volume để chọn:
-DSP.FR: Hiển thị tần số
-DSP.CH: Hiển thị kênh
-DSP.NM: Hiển thị tên
Nếu chọn chế độ nào ta chỉ cần nhấn #.ENT. Riêng chế độ hiển thị tên ta cần
thao tác thêm: nhấn A.FUNC + 8.SET. Chỉnh núm Volume để thay đổi ký tự.
Nhấn ▲▼ để di chuyển vị trí và nhấn #.ENT để kết thúc.
C. CÀI ĐẶT THU PHÁT KHÁC TẦN SỐ
1.Chọn tần số thu xong nhấn A.FUNC và 8.SET
2.Nhấn ▲▼ để tìm màn hình hiển thị dấu □ và tần số
3.Chỉnh núm volume để chọn khoảng tần số sai biệt giữa tần số thu và phát
4.Nhấn #.ENT để cố định tần số và thoát khỏi chế độ này
5.Ấn A.FUNC sau đó ấn 4.DUP nhiều lần để chọn – hoặc +
- Dấu – biểu thị tần số phát thấp hơn tần số thu
- Dấu + biểu thị tần số phát cao hơn tần số thu
6.Nhấn A.FUNC sau đó ấn C.MR một giây để nhớ.
D. XOÁ KÊNH NHỚ
1.Nhấn A.FUNC sau đó ấn C.MR, chữ MR sẽ hiển thị và nhấp nháy trên màn
hình
2.Nhấn ▲▼để chọn kênh cần xoá
3.Nhấn A.FUNC sau đó ấn nhanh C.MR, sau đó A.FUNC rồi ấn C.MR một giây.
4.Nhấn D.CLR trở lại trạng thái bình thường
E. CÁCH CÀI ĐẶT MÃ CODE
1.Chọn tần số xong nhấn A.FUNC và 8.SET
2.Nhấn ▲▼ để tìm chữ CT 88.5, RT 88.5
3.Chỉnh núm volume để chọn giá trị CODE
4.Nhấn #.ENT để nhớ giá trị đó và thoát về màn hình hiển thị tần số.
5.Nhấn A.FUNC sau đó ấn 1.TONE 01 giây màn hình sẽ hiển thị hình cái loa
nếu ta chọn CT và hình nốt nhạc nếu ta chọn RT
6.Nhớ vào bằng cách nhấn A.FUNC + C.MR 01 giây (như mục 04 của phần A)
F. COPY TẦN SỐ SANG MÁY KHÁC
1.Nối dây copy OPC-474 (3mm) vào jack cắm SP giữa máy chủ và máy cần
copy
2.Ấn giữ đồng thời hai phím A.FUNC + ▲, mở nguồn để vào chế độ Clone
Mode, Clone sẽ hiển thị trên màn hình (thao tác này thực hiện cho máy chủ).
Mở nguồn máy cần được Clone
3.Ấn phím PTT của máy chủ (màn hình máy chủ sẽ hiển thị CL và hiển thị
hai số diễn tả tín hiệu được truyền sang máy cần copy. Lúc này màn hình
máy cần copy hiển thị CL IN và hai số cho biết dữ liệu đã nhận được.
4.Khi copy xong, bạn tắt nguồn rồi sau đó mở nguồn lại để thoát ra khỏi chế
độ này.
G. CPU RESET
-Tắt Power
-Ấn giữ cũng lúc SQL + D.CLR đồng thời mở nguồn lên để xoá toàn
bộ tần số.
H. KHOÁ BÀN PHÍM
Dùng để ngăn chặn sự thay đổi tần số hoặc những tính năng đã cài đặt:
- Nhấn A.FUNC sau đó ấn giữ #.ENT để chọn chế độ khoá bàn phím hoặc
thoát không khoá.
- Trên màn hình sẽ hiển thị hình chiếc chìa khoá khi ta chọn chế độ khoá bàn
phím.
I. CHỌN CÔNG SUẤT PHÁT
- Nhấn A.FUNC sau đó ấn 9.H/L để chọn công suất phát ra cao hoặc thấp.
Màn hình sẽ hiển thị L khi chọn công suất thấp (không hiển thị thì là phát
cao)
J. CÀI ĐẶT TẦN SỐ NHẠY THU (SQUELCH LEVEL)
- Nhấn giữ phím SQL đồng thời ấn ▲▼ để cài đặt độ nhạy
- Mức 1 độ nhạy cao nhất, mức 10 độ nhạy thấp nhất
- Chúng ta có thể ấn giữ SQL để thu tín hiệu yếu mà không phải chỉnh độ
nhạy
K. LẬP TRÌNH KÊNH QUÉT
- Nhấn A.FUNC sau đó ấn 5.SCAN để bắt đầu quét
- Nhấn D.CLR để thoát khỏi chế độ quét
- Cài đặt những kênh không cần quét:
- Nhấn C.MR để chọn chế độ kênh nhớ. Màn hình sẽ hiển thị MR
- Chọn kênh nhớ không cần quét
- Danh sách các kênh quét
L. NHỮNG CHỨC NĂNG KHÁC
Đèn hiển thị màn hình
- Nhấn A.FUNC sau đó nhấn 8 SET
- Nhấn để chọn chức năng cần cài đặt L IG…
- Dùng núm volume tìm một trong các chế độ:
oL IG.At: Đèn sẽ sáng khi ta ấn bất kỳ phím nào
oL IG.ON: Đèn sẽ sadng khi mở nguồn (sẽ sáng liên tục)
oL IG.OF: Đèn sẽ không cháy sáng (tắt đèn)
-Nhấn # ENT để thoát
Cấm phát (TX)
-Nhấn A.FUNC sau đó nhấn 8 SET
-Nhấn ▲▼ để chọn chức năng TX.ON
-Dùng núm volume chỉnh sang TX.OF
-Nhấn # ENT để kết thúc. Nếu muốn phát ta thao tác ngược lại
Chỉnh bước nhảy :
Có 8 bước nhảy : 5,10,12.5,15,20,25,30 va 50Khz
- Nhấn Nhấn A.FUNC sau đó nhấn 8 SET
-Nhấn ▲▼ để chọn chức năng CHỈNH BƯỚC NHẢY
-Dùng núm volume chỉnh bước nhảy
-Nhấn # ENT để kết thúc
M. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
-Công suất phát: HIGH 5,5W (2A), LOW 0,5W (0,7)
-Nguồn cung cấp: 7,2 VDC ( 6 – 10V)
-Công suất âm thanh: 0,3W
-Dãy tần: 136 – 174 Mhz
N. CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG 
Những trường hợp không được bảo hành:
-Không sử dụng máy khi không có anten
-Không phát liên tục quá lâu (quá 2 phút)

-Tránh để máy bị vô nước, rơi rớt, ẩm mốc…