HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phone: 0888.663.908
  • trang-thai-skype-1 Kinh doanh 1 0888.663.908
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 2 0888.663.908
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 3 0888.663.908
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0888.663.908
  • trang-thai-skype2 Kinh doanh 4 0888.663.908
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
0888.663.908
  • trang-thai-skype6 chăm sóc khách hàng 0888.663.908
  • trang-thai-skype6 kt bảo hành 0888.663.908

Tin tức

Máy bộ đàm chống cháy nổ… phương tiện thông tin liên lạc an toàn cho môi trường làm việc nguy hiểm, dễ cháy nổ

Các sản phẩm bộ đàm chống cháy nổ có ký hiệu là IS (INTRINSICALLY SAFE). Đây là dòng máy chuyên nghiệp, phục vụ cho các ngành công nghiệp, dịch vụ hạng nặng như: dầu khí, hóa chất, công an, quân đội…
Máy bộ đàm chống cháy nổ... phương tiện thông tin liên lạc an toàn cho môi trường làm việc nguy hiểm, dễ cháy nổ bá»
1. Máy bộ đàm chống cháy nổ là gì?
Là loại bộ đàm được Tổ chức Factory Mutual Research Corporation – FMRC (tạm dịch: Hiệp hội nghiên cứu chống cháy nổ trong nhà máy) thông qua và có khả năng làm việc trong môi trường nguy hiểm. Máy bộ đàm được đảm bảo an toàn khi sử dụng ở loại I, II và III vùng 1, các nhóm C, D, E, F và G cũng được chấp thuận cho sử dụng trong môi trường dễ đánh lửa thuộc loại I, vùng 2, các nhóm A,B,C,D.
2. Tại sao máy bộ đàm sử dụng trong môi trường nguy hiểm phải được FM công nhận?
Mức an toàn trong cháy nổ được phân hạng bởi tổ chức FMRC chứng nhận các thiết bị điện không đủ khả năng phát ra điện năng hay nhiệt năng trong điều kiện vận hành bình thường hay không bình thường gây ra việc phát tia lửa điện trong những môi trường đặc biệt gây nguy hiểm chỉ định trên tem (nhãn) của máy bộ đàm.
3. Cho đến nay có bao nhiêu tiêu chuẩn về An toàn trong cháy nổ?
Có 08 tiêu chuẩn đó là :
1. CENELEC : Châu Âu
2. CSA       : Canada
3. FMRC     : Mỹ
4. MSHA     : Mỹ
5. NEMKO   : Na Uy
6. PTB       : Đức
7. SAA       : úc
8. UL         : Mỹ
4. Làm cách nào để khách hàng có thể nhận biết được máy bộ đàm Motorola đã được FMRC chấp thuận?
Máy Motorola đã được FM chấp thuận luôn có tem màu xanh dưới thân máy ghi rõ máy sử dụng an toàn ở vùng nào, loại nào và nhóm nào. Trên Pin được ván tem xanh với mã số HNN 9010A
Máy bộ đàm chống cháy nổ... phương tiện thông tin liên lạc an toàn cho môi trường làm việc nguy hiểm, dễ cháy nổ bá»
5. Nhóm sắp xếp theo môi trường thử nghiệm tiêu biểu:
- Nhóm A : Khí Axêtylen
- Nhóm B : Khí Hydro
- Nhóm C : Khí Etylen
- Nhóm D : Khí Metan /Propan
- Nhóm E : Bụi kim loại dễ bắt lửa
- Nhóm F : Bụi than đen /than đá /than cốc
- Nhóm G : Bụi ngũ cốc